XXXIX Sesja Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w XXXIX Sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się 26 września 2017 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu Sesja miniaturka.jpg

Zapraszamy do udziału w XXXIX  sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 26 września 2017 roku (wtorek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 4. Informacja Starosty o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płońskiego za I półrocze 2017
 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Płońsku za I półrocze 2017
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody Powiatu Płońskiego instrumentem płatniczym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w Płońsku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości od Gminy Miasto Płońsk w drodze darowizny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku oraz zwolnienia z tych opłat.
 14. Przyjęcie informacji na temat: „Osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży szkolnej powiatu płońskiego w roku szkolnym 2016/2017”.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.
Powrót na początek strony