Z myślą o przyszłych rodzicach

Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński oraz Krzysztof Wrzesiński Wicestarosta Płoński podpisali umowę z Witoldem Achcińskim p.o. Dyrektora SPZZOZ na uruchomienie szkoły rodzenia. Na ten cel Powiat Płoński przekazał 36.000,00 zł.

1.JPG
Co warto wiedzieć?
  • szkoła dla przyszłych rodziców będzie bezpłatna,
  • zajęcia: raz w tygodniu w godzinach popołudniowych,
  • kto będzie je prowadził? lekarz położnik, anestezjolog, położna, pielęgniarka noworodkowa, fizjoterapeuta, ratownik medyczny oraz psycholog.
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00 pod numerem telefonu: 791 863 600.
Powrót na początek strony