Zapraszamy do udziału w XXXV Sesji Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w XXXV Sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu XXXV Sesja Rady Powiatu Płońskiego(obraz)AA.jpg

Zapraszamy do udziału w XXXV Sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się  26 kwietnia  2017 roku (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 

  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 4. Informacja Starosty o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
 7. Przyjęcie informacji nt.: „Ocena zasobów pomocy społecznej”.
 8. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z realizacji zadań ujętych w planie pracy na rok 2016.
 9. Przyjęcie informacji: „Analiza zagrożeń Powiatu Płońskiego”.
 10. Przyjęcie informacji na temat sytuacji epidemiologicznej i ocena stanu sanitarnego powiatu płońskiego za rok 2016.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie sesji.
Powrót na początek strony