Zapraszamy do udziału w XXXVI Sesji Rady Powiatu Płońskiego

Ilustracja do artykułu XXXVI Sesja Rady Powiatu Płońskiego1.jpg

Zapraszamy do udziału w XXXVI Sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się 31 maja   2017 roku (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 4. Informacja Starosty o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie sesji.
Powrót na początek strony