Zarząd Powiatu Płońskiego powołał na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku dr hab. n. med., prof. Marcina Waśkę

kkk.jpg

Na posiedzeniu Zarządu podjęta została uchwała w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, w związku z rozstrzygnięciem konkursu oraz rezygnacją złożoną 13 czerwca 2023 r. Dr Witold Achciński będzie p.o. dyrektora do 30 czerwca 2023 r.

Na to stanowisko Zarząd Powiatu Płońskiego powołał Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku dr hab. n. med., prof. Marcina Waśkę.

Prof. Waśko będzie Dyrektorem płońskiego szpitala od 1 lipca.

W spotkaniu Zarządu Powiatu Płońskiego z dr hab. n. med., prof. Marcin Waśką wzięli również udział Witold Achciński p.o. Dyrektora SPZZOZ w Płońsku, Grzegorz Czerniawski Dyrektor administracyjno-techniczny płońskiego szpitala, Aleksandra Świeżawska – p.o. zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa oraz Joanna Turkowska - Kierownik Działu analiz i statystyki medycznej.

Dr hab. n. med., prof. Marcin Waśko jest naukowcem – doktorem habilitowanym, profesorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (uczelni odpowiedzialnej za prowadzenie specjalizacji lekarskich w całej Polsce) oraz Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Poza pisaniem książek i artykułów, jest kierownikiem i wykładowcą kursów szkoleniowych i doskonalących dla lekarzy (m.in. ortopedów, radiologów) w trakcie i po specjalizacji oraz promotorem prac doktorskich. Zdobywał doświadczenie zawodowe w wiodących ośrodkach klinicznych w kraju i za granicą. W Polsce pracował m.in. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku, Wojskowym Instytucie Medycznym na ul. Szaserów w Warszawie oraz w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza na ul. Niekłańskiej w Warszawie.

Powrót na początek strony