Zarząd Powiatu Płońskiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Black White Modern Museum Presentation(1).png

Celem konkursu jest współpraca z organizacjami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego i włączenie ich do działania, poprzez wspieranie organizacji imprez kulturalnych oraz działań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej i promocji dóbr kultury realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu płońskiego.

Na realizację ww. zadań Zarząd Powiatu Płońskiego w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczył środki w wysokości: 40.000,00 złotych.

Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie Razem dla wsi, zadanie pt. "Aktywnie i twórczo z tradycją ludową" kwota dofinansowania - 3.000,00 zł;

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu, zadanie pt. "Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu – od 120 lat w służbie patriotyzmowi lokalnemu" kwota dofinansowania - 3.000,00 zł;

Fundacja "Daję Nadzieję", zadanie pt. "Między Płonką a Jordanem" kwota dofinansowania - 4.000,00 zł;

Stowarzyszenie INTEGRITAS, zadanie pt. "Szymborska, Fredro, Kopernik- Start!” kwota dofinansowania - 4.000,00 zł;

Koło Gospodyń Wiejskich "Sielskie Baboszewo", zadanie pt. "Ubierzmy się na ludowo" kwota dofinansowania - 9.000,00 zł;

Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą” Zadanie pt. "Koncerty muzyki dawnej na wydarzeniu Most Jagiełły - Czerwińskie spotkania z historią i kulturą średniowiecza 2023" kwota dofinansowania - 12.000,00 zł;

Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu, zadanie pt. "Bliżej tradycji - międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze i wokalne" kwota dofinansowania - 3.500,00 zł;

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu, zadanie pt. "Przegląd twórczości dawców” kwota dofinansowania - 1.500,00 zł.

Powrót na początek strony