Zarząd Powiatu Płońskiego zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu płońskiego do konsultacji dot. projektu Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Projekt programu jest dostępny na stronie internetowej powiatu: w zakładce organizacje pozarządowe, wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Starostwie oraz umieszczony w BIP-ie Powiatu w zakładkach: Organizacje pozarządowe i Konsultacje społeczne. Zostanie również  przesłany w formie elektronicznej podmiotom, które udostępniły swój adres poczty elektronicznej.

Termin konsultacji: 25 października 2023 – 15 listopada 2023 roku

Zasięg terytorialny konsultacji: Powiat Płoński

 

Forma konsultacji:

Otwarte spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbędą się:

6 listopada 2022 o godz. 16.30

i 8 listopada 2022 o godz. 16.00

w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39,

II piętro - sala konferencyjna – p. 325.

Na otwartych spotkaniach przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogły wyrazić swoją opinię na temat ww. projektu programu na rok 2024 oraz przedstawić ocenę odnośnie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.

W trakcie trwania konsultacji istnieje możliwość zgłaszania swoich uwag i propozycji na temat ww. projektu programu na rok 2024 oraz oceny realizacji programu współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi  w 2023 roku  na adres e-mail: ngo@powiat-plonski.pl, drogą pocztową lub osobiście w siedzibie urzędu Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul Płocka 39.

Powrót na początek strony