Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Podczas zimowego utrzymania dróg 2017/2018 dyżury będą pełnić kierownicy poszczególnych Obwodów Drogowych w Płońsku i w Raciążu oraz inni wyznaczeni pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.

Ilustracja do artykułu zimowe drogi 3.jpg

W pierwszej kolejności odśnieżane są ulice powiatowe w mieście Płońsku i Raciążu oraz w terenie pozamiejskim drogi: Ojrzeń - Nowe Miasto, Płońsk - Raciąż.

Wyżej wymienione drogi zostały przyporządkowane do 4 standardu zimowego utrzymania dróg. W ramach tego standardu uszorstniona będzie nawierzchnia na ulicach w mieście Płońsk i Raciąż, na drodze Płońsk – Raciąż, w m. Baboszewo i m. Mystkowo, na skrzyżowaniu z linią kolejową oraz w miejscach z ograniczeniem prędkości, a także na drodze Ojrzeń - Nowe Miasto i w m. Nowe Miasto.

Pozostałe drogi powiatowe utrzymywane będą w przejezdności, a jezdnia będzie posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Do dyspozycji poszczególnych Obwodów Drogowych są:

- posypywarko- piaskarki z pługami odśnieżnymi,

- samochodowe pługi odśnieżne,

- ciągnikowe pługi odśnieżne,

- koparko-ładowarki samowyładowcze.

W miejscach trudno dostępnych odśnieżanie będzie się odbywać ręcznie.

Prace zimowego utrzymania dróg w poszczególnych obwodach będą wykonywać pracownicy  /kierowcy, operatorzy, robotnicy/ zatrudnieni w PZD oraz pracownicy zatrudnieni na sprzęcie wynajmowanym.

Kierowanie pracami zimowego utrzymania i nadzór nad nimi wykonywane będą zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem:

- w dni powszednie w godz. 4:00 - 7:00

- w godz. 7:00 - 15:00 kierowaniem  prac zimowego utrzymania zajmować się będą pracownicy   obwodów w ramach zadanych obowiązków służbowych.

- w dni ustawowo wolne od pracy zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone w  godzinach 4:00 -  12:00 z możliwością przedłużenia o czas podjęcia i wykonywania akcji zimowej.

Powrót na początek strony