Zmiana organizacji ruchu na ul. Płockiej

Od 10 sierpnia rozpocznie się przebudowa ul. Płockiej. Na odc. od ul. Mazowieckiej do drogi krajowej nr 10 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Ilustracja do artykułu IMG_8579.JPG

Na drodze powiatowej ul. Płocka w Płońsku na odc. od ul. Mazowieckiej do drogi krajowej nr 10.  w terminie od 10.08.2017 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany spowodowane są rozpoczynającymi się robotami budowlanymi związanymi z przebudową ul. Płockiej. Celem przebudowy są działania związane z poprawą warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa  pieszych w ruchu. W ramach zaplanowanych robót przewidziano budowę kanalizacji deszczowej, infrastruktury technicznej (oświetlenie), budowę chodnika i drogi dla rowerów wraz z przebudową nawierzchni jezdni.

Zmiany organizacji ruchu obejmują pierwszy etap robót pozwalający na wykonywanie robót pomiędzy istniejącymi skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi na podstawie powtarzalnych schematów oznakowania w zakresie robót przygotowawczych, porządkowych, wycinki drzew. Na przedstawionych schematach dopuszcza się wykonywanie robót związanych z zajęciem jednej strony drogi, pozwalającej na ruch wahadłowy pasem ruchu szer. min. 2,75m, ruch pieszych przeniesiony na drugą stronę ulicy. Sterowanie ręczne przez uprawniony personel. Czas zajęcia pasa drogowego dla tego etapu robót przewidywany jest do końca października 2017r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Powrót na początek strony