Zmiana terminów w konkursie - Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o Otwartym Konkursie Ofert – Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025, edycja 2024

Termin składania ofert – od dnia 31 października 2023 r. do dnia 5 stycznia 2024 r.

senio.PNG

Minister Rodziny i Polityki Społecznej opublikował na stronie internetowej Ministerstwa oraz na stronie www.senior.gov.pl ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, Edycja 2024.

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 5 stycznia 2024 r.

Powrót na początek strony