Powołanie nowego Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku - 01.12.2021r.

Nowo powołany Komendant klęka przed pocztem sztandarowym
Powrót na początek strony