Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na wykonanie ścieżki edukacyjnej oraz ogrodu dydaktycznego w ramach projektu „Odkrywamy słodkie tajemnice – śladami pszczół i roślin miododajnych” – program edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu płońskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na wykonanie ścieżki edukacyjnej oraz ogrodu dydaktycznego w ramach projektu „Odkrywamy słodkie tajemnice – śladami pszczół i roślin miododajnych” – program edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu płońskiego.

Data zamieszczenia: 07.07.2022 r.

Termin składania ofert: 13.07.2022 r. godz. 12.00

Zmiana terminu składania ofert: 20.07.2022 r. godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39,
09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Opis przedmiotu zamówienia-Zał. Nr 1
  3. Projekt zagospodarowania terenów zielonych-Zał. Nr 2
  4. Załączniki Nr 3-5
  5. Wzór umowy –Zał. Nr
  6. Zmiana Zaproszenia do złożenia oferty.
  7. Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty.
  8. Wyjaśnienia treści Zaproszenia do złożenia oferty Nr 2
  9. Informacja z otwarcia ofert.
  10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Powrót na początek strony