„Jak uczyć żeby nauczyć – dobre metody nauczania języka angielskiego – intensywne szkolenia”

logo projektu.jpg

„Jak uczyć żeby nauczyć – dobre metody nauczania języka angielskiego – intensywne szkolenia”

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa

Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Płońskim a Tækni­skólann, Skólavörðuholt, Reykjavík, Iceland

Termin realizacji od 01.07.2021 r. - 31.10.2021 r.

Intensywne szkolenia są skierowane do nauczycieli języka angielskiego oraz  kadry zarządzającej. Weźmie w nich udział 31 osób w tym 5 osób kadry zarządzającej oraz 5 trenerów.

W trakcie trwania projektu pięciu ekspertów ze szkoły partnerskiej w dniach 20 - 24 września 2021 r., przeprowadzi szkolenia w formie wykładów, warsztatów i prezentacji w zakresie metod nauczania słownictwa, gramatyki, mówienia i czytania za zrozumieniem. Zajęcia będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik multimedialnych. Uczestnicy porównają efekty metod stosowanych w Polsce oraz Islandii.

Projekt wpłynie pozytywnie na wzmocnienie stosunków dwustronnych. W obszarze edukacji poprzez obserwację dobrych praktyk w nauczaniu języka obcego przyczyni się do wzmocnienia potencjału ludzkiego poprzez wzrost umiejętności nauczycieli w obszarze dydaktyki i metodyki języka angielskiego poprzez:

- zmniejszenie dysproporcji pomiędzy Polską a krajem przyjmującym w zakresie edukacji;

- wyrównanie szans edukacyjnych;

- europeizacja;

- rozwój umiejętności społecznych;

- otwartość, tolerancja;

- lepsze zrozumienie przedmiotów w kontekście międzynarodowym;

- zdobycie nieocenionego doświadczenia zawodowego.

Biuro Projektu mieści się w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, pok. 219,
09-100 Płońsk

 

Powrót na początek strony