Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu

Opublikowane: 25.10.2022 r.

Termin składania ofert: 28.10.2022 r. godz. 10.00

Termin składania ofert: 31.10.2022 r. godz. 10.00

ZMIANA TERMINU: 4.11.2022 r. godz. 10.00  

 

 1. Zaproszenie do złożenia oferty,
 2. Opis przedmiotu zamówienia -- Załącznik Nr 1,
 3. Formularz oferty cenowej -Załącznik Nr 2,
 4. Wzór umowy - Załącznik Nr 3
 5.  Test PassMark na dzień 25.10.2022r.
 6. Wyjaśnienie treści i zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej
 7. Formularz oferty cenowej – po zmianie – Załącznik nr 1
 8. Wzór umowy – po zmianie – Załącznik nr 3
 9. Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty Nr 2
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Powrót na początek strony