Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu

Zaproszenie do złożenia oferty wraz załącznikami:

  1. Załącznik Nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3
  4. Załącznik nr 4
  5. Zmiany treści Zaproszenia do złożenia oferty.
  6. Załącznika nr 5.
  7. Informacja z otwarcia ofert.
  8. Informacja o wyborze oferty.

data zamieszczenia: 23.11.2022 r.

termin składania ofert: 29.11.2022 r. godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro

Powrót na początek strony