Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji weryfikatora zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty wraz załącznikami:

  1. Załącznik Nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3 -Informacja  najkorzystniejszej ofert (Zamieszczono 27.12.2022)

data zamieszczenia: 15.12.2022 r.

termin składania ofert: 20.12.2022 r. godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro

Powrót na początek strony