Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę bankowej obsługi budżetu Powiatu Płońskiego

 

Zaproszenie do złożenia oferty wraz załącznikami:

  1. Załącznik Nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3
  4. Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty.
  5. Wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty.
  6. Wyjaśnienie treści zaproszenia nr 2 i zmiana treści zaproszenia nr 2.
  7. Załącznik Nr 2 - po zmianie.
  8. Informacja o zamknięciu postępowania.

data zamieszczenia: 18.11.2022 r.

termin składania ofert: 25.11.2022 r. godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro.

Powrót na początek strony