Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 na dostawę, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku

Tytuł: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 na dostawę, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku

 

data zamieszczenia: 17.08.2021 r.

termin składania ofert: 23.08.2021 r. godz. 10.00

 

Zaproszenie do złożenia oferty oraz załączniki do niego:

  1. Formularz oferty cenowej -Załącznik Nr 1 (doc) (pdf)
  2. Wzór umowy – Załącznik nr 2 (pdf)
  3. Opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 3 (pdf)
  4. Wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty (pdf)
  5. Informacja z otwarcia ofert (pdf)
  6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 

 

Powrót na początek strony