Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na dostawę i montaż trybun rozkładanych teleskopowych, w związku z realizacją zadania „Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020”

Data publikacji: 12.06.2023 r.

Termin i miejsce składana ofert: 

Do dnia 21.06.2023 r. do godz.10.00 

na adres: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39,
09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro

 

 

Powrót na początek strony