Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na dostawę pomocy naukowych sprzętu dydaktycznego w związku z realizacją zadania pn. „Wyposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku”

Data zamieszczenia: 20.10.2023 r.

Termin składania ofert: 26.10.2023 r. godz.10.00.

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  2. Opis przedmiotu zamówienia-Załącznik Nr 1
  3. Formularz oferty cenowej –Załącznik Nr 2
  4. Wzór umowy –Załącznik Nr 3
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót na początek strony