Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego w latach 2022 – 2023”

 

Data zamieszczenia: 24.11.2021 r.

Termin składania ofert: 30.11.2021 r. godz. 10.00

 

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej,
  2. Formularz ofertowy -Załącznik Nr 1,
  3. Formularz cenowy – Załącznik 2,
  4. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3,
  5. Wykaz jednostek organizacyjnych – Załącznik nr 4,
  6. Wzór umowy – Załącznik nr 5.
  7. Wyjaśnienia i zmiana treści Zaproszenia
  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Powrót na początek strony