Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na pełnienie funkcji weryfikatora zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych

Data zamieszczenia: 09.12.2021 r.

Termin składania ofert: 13.12.2021 r., do godziny 13. 00

 

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  2. Formularz oferty cenowej – załącznik nr 1
  3. Wzór umowy – załącznik nr 2
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 4
Powrót na początek strony