Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na prowadzenie i aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie Ewmapa FB

Zaproszenie do złożenia oferty wraz załącznikami:

formularz oferty-zał. nr 1

wzór umowy zał. nr 2

Informacje o zamknięciu postępowania

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na prowadzenie i aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie Ewmapa FB

 

Data publikacji:14.01.2022 r.

Termin składania ofert: 19.01.2022 r. godz. 9.30

 

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100 Płońsk, II piętro, pokój Nr 316, II piętro

Powrót na początek strony