Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Data zamieszczenia: 06.07.2023 r.

Termin składania ofert: 11.07.2023 r. godz.10.00.

 

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami
  2. Formularz oferty cenowej -Załącznik Nr 1,
  3. Wykaz działek przewidzianych do sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – część 1 zamówienia - Załącznik Nr 2.1, część 2 zamówienia - Załącznik Nr 2.2, część 3 zamówienia - Załącznik Nr 2.3.
  4. Wzór umowy – Załącznik Nr 3.
  5. Informacja z otwarcia ofert.
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Powrót na początek strony