Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych polegających na usunięciu istniejącej kolizji sieci wodociągowej w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 270 m przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku”

Data publikacji: 27.04.2023 r.

Termin składania ofert: 04.05.2023 r. godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro

Powrót na początek strony