Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na dostawę żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego - mrożone warzywa, owoce, potrawy, ryby

Ogłoszenia -25.11.2021 r.

Składania ofert: 30.11.2021 r. godz.10.00

  1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ oraz załączniki:
  2.  formularz oferty (załącznik nr 1)
  3. Arkusze cenowe –z podziałem na jednostki powiatu (załącznik nr 2)
  4. Wzór umowy (załącznik nr 3)
  5. Załącznik nr 1 do umowy
  6. Zmiany treści Zaproszenia do złożenia oferty
  7. załącznik nr 2a-Arkusze cenowe ZS nr 1
  8. Zawiadomienie o zamknięciu postępowania
Powrót na początek strony