Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości w 2023 roku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości w 2023 roku

Zaproszenie do złożenia oferty wraz załącznikami:

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3

data zamieszczenia: 19.01.2023 r.

termin składania ofert: 24.01.2023 r. godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro

Powrót na początek strony