Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

 Zaproszenie do złożenia oferty wraz załącznikami:

  1. Załącznik Nr 1
  2. Załącznik nr 2a
  3. Załącznik nr 2b
  4. Załącznik nr 2c
  5. Wzór umowy – Załącznik Nr 3
  6. Informacja z otwarcia ofert.
  7. Informacja o wyborze oferty.

 

Zamówienia publiczne poniżej 130 tyś. zł

 

data zamieszczenia: 31.10.2022 r.

termin składania ofert: 07.11.2022 r. godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro

Powrót na początek strony