Interpelacja radnego Elżbieta Kuźniewska - numer pisma 11

Rodzaj zapytania Interpelacja
Radny Elżbieta Kuźniewska
Numer pisma 11

1. OP. 0003.11.2019 - interpelacja radnej Elżbiety Kuźniewskiej dotycząca poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach powiatowych.

2. Odpowiedź na interpelację radnej E. Kuźniewskiej (OP.0003.11.2019)

Interpelacje i zapytania radnych

Powrót na początek strony