Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę bankowej obsługi budżetu Powiatu Płońskiego

Zaproszenie do złożenia oferty wraz załącznikami:

  1. Załącznik Nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

data zamieszczenia: 12.12.2022 r.

termin składania ofert: 19.12.2022 r. godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro

 

 

Powrót na początek strony