Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na dostawę i montaż węzła cieplnego w ramach realizacji zadania "Modernizacja węzła cieplnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku"

Data zamieszczenia: 31.05.2023 r.

Termin składania ofert: 05.06.2023 r. godz.10.00.

Powrót na początek strony