Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Płońsku

Dokumenty do zamieszczenia:

  1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Data publikacji: 22.11.2023 r.

Termin składania ofert: do dnia 27.11.2023 r., do godziny 13.00

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro

Powrót na początek strony