Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na przegląd i inwentaryzację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu płońskiego dla gmin Naruszewo, Załuski i Joniec oraz aktualizacja baz danych szczegółowych osnów geodezyjnychpostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na przegląd i inwentaryzację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu płońskiego dla gmin Naruszewo, Załuski i Joniec oraz aktualizacja baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Data publikacji: 21.09.2023 r.

Termin składania ofert: do dnia 16.10.2023 r., do godziny 10.00

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro

Powrót na początek strony