Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej  na potrzeby Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego

Data zamieszczenia: 04.11.2021 r.

Termin składania ofert: 12.11.2021 r. godz. 10.00

ZMIANA TERMINU

Termin składania ofert: 16.11.2021 r. godz. 10.00

 1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
 2. Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1- Załączniki Nr 1.1-1.15
 3. Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2- Załączniki Nr 2.1-2.10
 4. Opis wymagań dotyczących modeli aparatów telefonicznych- Załącznik Nr 2A
 5. Formularz  oferty cenowej dla Części 1- Załącznik Nr 3.1
 6. Formularz  oferty cenowej dla Części 2- Załącznik Nr 3.2
 7. Wzór umowy dla Części 1-Załacznik Nr 4.1
 8. Wzór umowy dla Części 2-Załacznik Nr 4.2
 9. Zmiana treści Zaproszenia Nr 1
 10. Wyjaśnienie treści Zaproszenia Nr 1
 11. Zmiana treści Zaproszenia Nr 2
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Cz.1 i Cz.2)

 

Powrót na początek strony