Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na dostawę żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego - mrożone warzywa, owoce, potrawy, ryby

  1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ oraz załączniki:
  2.  formularz oferty (załącznik nr 1)
  3. Arkusze cenowe –z podziałem na jednostki powiatu (załącznik nr 2)
  4. Wzór umowy (załącznik nr 3)
  5. Załącznik nr 1 do umowy
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Powrót na początek strony