Wybrane trasy rowerowe, piesze i biegowe na terenie powiatu płońskiego

Poniższe trasy zostały zaproponowane przez uczestników konsultacji społecznych „Bezpieczny Powiat”, które odbyły się w dniach od 10 stycznia do 30 kwietnia 2014 roku na terenie powiatu płońskiego.


Miasto Płońsk

Trasa rowerowa / piesza / biegowa zaproponowana przez p. Urszulę
Osiedle Poświętne – Płońsk, około 15 km
Trasa biegnie ul. Parkową wokół parku, Postępu Rolniczego, Noakowskiego, przez Michowo, Strachowo, Strachówek, następnie ul. Podmiejską do ul. Warszawskiej.


Gmina Baboszewo

Trasa rowerowa / piesza / biegowa zaproponowana przez p. Izabelę
Baboszewo – Korzybie, 6 km
Trasa biegnie wzdłuż ulicy Lipowej i drogi powiatowej będącej jej przedłużeniem w stronę Korzybia.

Trasa rowerowa zaproponowana przez p. Przemysława
Baboszewo – Dziektarzewo 15 km
Trasa rozpoczyna się w Baboszewie, gdzie można obejrzeć kościół parafialny p.w. Matki Bożej Częstochowskiej wg projektu Stefana Szyllera. Dalej biegnie przez Cieszkowo, Rzewin, Polesie, kończy się w Dziektarzewie, gdzie można obejrzeć m.in. zabytkowy kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny i dzwonnicę z XV w., miejsce pochówku żołnierzy Powstania Styczniowego, zegar słoneczny z 1842r., zabytkowy park podworski z końca XIX w.

Gmina Naruszewo

Trasa rowerowa zaproponowana przez p. Dominika
Naruszewo – Strzembowo 9 km
Trasa biegnie z Naruszewa w stronę lasu, w którym należy skręcić w lewo i dalej kierować się do drogi na Tustań. Następnie należy skręcić w lewo i za około 500 m skręcić w prawo w leśną drogę i jechać wzdłuż niej. Wyjeżdżając na drogę asfaltową w Strzembowie trzeba skręcić w lewo a następnie koło figurki w prawo i prosto pod budynek sklepu w Strzembowie.

Trasa rowerowa zaproponowana przez p. Ewelinę
Srebrna – Wróblewo 8 km
Początek trasy rozpoczyna się w leśniczówce w Srebrnej. Następnie na pierwszym skrzyżowaniu trzeba skręcić w prawo, później należy jechać do kolejnego skrzyżowania, na którym skręca się w lewo. Następnie trasa biegnie przez Skarboszewo oraz Troski i kończy się we Wróblewie przy pałacu.

Gmina Sochocin

Trasa rowerowa / piesza / biegowa zaproponowana przez p. Aleksandrę
Smardzewo – Kępa, 7 km.
Trasa zaczyna się w miejscu zbrodni hitlerowskiej na wprost Szkoły Podstawowej w Smardzewie. Następnie należy udać się drogą prowadzącą w stronę miejscowości Kępa. Po drodze znajduje się rzeka oraz łąka, na której można rozłożyć koc i chwilę odpocząć na łonie natury. Na wprost rzeki znajduje się Sanktuarium Maryjne w Smardzewie. Dalej trzeba jechać w kierunku Kępy, za cmentarzem skręcić w lewo pod górkę. Jadąc można podziwiać piękny krajobraz Niziny Mazowieckiej, jak również las po obu stronach drogi. Po lewej stronie drogi znajduje się hotel „Bonifacio” Spa & Sport Resort. Następnie należy dojechać do Kępy, przejeżdżając przez most na rzece Wkrze.

Gmina Joniec

Trasa piesza zaproponowana przez p. Michała
Popielżyn Zawady – Królewo, 7 km
Trasa rozpoczyna się od miejscowości Popielżyn Zawady. Kolejną miejscowością jest Joniec, w którym znajduje się kościół parafialny p.w. Św. Ludwika z połowy XIV w. Do Jońca biegnie droga o twardej nawierzchni oraz występuje małe natężenie ruchu. W Jońcu należy skierować się na Królewo przez most na rzece Wkrze.

Trasa rowerowa zaproponowana przez p. Łukasza
Joniec – Sobieski, 10 km
Trasa rozpoczyna się w miejscowości Joniec w przystani kajakowej „Mrzonka”. Dalej przebiega przez Królewo do miejscowości Sobieski. W Królewie wart obejrzenia jest zabytkowy kościół pochodzący z około XVI w. Trasa kończy się w miejscowości Sobieski w przystani kajakowej „Kaja”, gdzie można na koniec podróży smacznie zjeść i odpocząć.

Trasa rowerowa zaproponowana przez p. Jarosława
Sobieski (Sobieski – Królewo – Miszewo Wielkie) – Sobieski, 25 km
Trasa rozpoczyna się w Przystani KAJA w Sobieskach nad Wkrą. Dalej trzeba przejechać przez Sobieski, Królewo, Miszewo Wielkie, gdzie można odpocząć pod Dębem Piast. Następnie należy dojechać do drogi Joniec-Nowe Miasto i ulicą Graniczną udać się w kierunku Zalewu w Nowym Mieście. Z Nowego Miasta, z ulicy Tatarskiej należy jechać w kierunku Przepitek do Kuchar Żydowskich, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca ofiary niemieckiego obozu pracy z czasów II-ej Wojny Światowej. Następnie trzeba jechać w stronę mostu w Bolęcinie, gdzie istnieje możliwość zobaczenia małej elektrowni wodnej. Znajduje się tam również plaża. Za mostem należy skręcić w lewą stronę, przez Pruszkowo do Sobiesk.

Gmina Joniec – Sochocin

Trasa rowerowa zaproponowana przez p. Jarosława
Sobieski (Sochocin – Kępa) – Sobieski, 37 km
Trasa rozpoczyna się w Przystani KAJA w Sobieskach nad Wkrą. Z Sobiesk drogą na Królewo, nie dojeżdżając do asfaltu należy skręcić w lewo. Następnie trzeba dojechać do zabytkowego kościółka umieszczonego na Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakralnej. Dalej należy skręcić w lewo, na Idzikowice oraz minąć skrzyżowanie i pojechać prosto drogą do Kuchar Żydowskich. W Kucharach widnieje tablica informująca o niemieckim obozie pracy z czasów II-ej Wojny Światowej. Następnie drogą asfaltową należy pojechać prosto do Sochocina. Dalej minąć skrzyżowanie z drogą numer 10 przy Urzędzie Gminy, gdzie istnieje możliwość zwiedzenia Izby Guzikarstwa. Z Sochocina trzeba jechać drogą asfaltową przez Gutarzewo, Baraki i skręcić w Kępie w prawą stronę na most. W Kępie istnieje możliwość odwiedzenia leśniczówki. Z Kępy następnie należy kierować się na Smardzewo, w którym trzeba przejechać przez mostek na rzece Raciążnicy i jechać drogą przebiegającą nad jej brzegiem. Przed Wierzbówcem należy skręcić w prawo na Żelechy i w Bielach przejechać trasę nr 50 do Gromadzyna. Dalej należy przejechać przez most na rzece Płonka i skręcić w lewo. Za 500 metrów trzeba skręcić w prawą stronę na drogę oznaczoną Sobieski 3km.Za miejscowością Pruszkowo należy skręcić w lewo i wjechać na tereny Sobiesk, gdzie przy pierwszym skrzyżowaniu należy ponownie skręcić w lewo.


Trasa rowerowa zaproponowana przez p. Jarosława
Sobieski (Sobieski – Królewo – Joniec – Szumlin – Ślepowrony – Pruszkowo – Sobieski )– Sobieski, 20 km
Trasa rozpoczyna się w Przystani KAJA w Sobieskach nad Wkrą. Z Sobiesk drogą do Królewa należy jechać w prawo w kierunku Jońca. W Królewie przed tablicą informacyjną trzeba skręcić w prawo na drogę szutrową i dalej jechać przez tereny nazywane przez miejscowych łęgami, następnie ominąć Krajęczyn i dojechać do pozostałości po starym drewnianym moście nad rzeką. Dalej należy kierować się na Krajęczyn, do drogi asfaltowej na Joniec. Następnie należy przejechać przez most
w Jońcu, gdzie można zwiedzić zabytkowy kościół. Mijając kościół po prawej stronie należy skręcić w prawo na Szumlin. W Szumlinie należy skręcić w lewo pod górkę i dalej pojechać drogą do Ślepowron przez małe kompleksy leśne. W Ślepowronach należy skręcić w prawo przy sklepie i budynku remizy OSP. Jadąc prosto, droga wiedzie do Pruszkowa. Na pierwszym skrzyżowaniu trzeba skręcić w prawo i po ok. 500 metrach można obejrzeć stajnię koni arabskich Alicja Arabians. Jadąc dalej drogą szutrową należy dojechać do skrzyżowania i skręcić w lewo, mijając las obfitujący latem w jagody. Po około 500 m z lewej strony należy minąć Pruszkowo i jechać w kierunku Sobiesk.


Gmina Załuski

Trasa rowerowa zaproponowana przez p. Marcina
Kamienica – Zdunowo, 10 km
Trasa przebiega przez malownicze miejscowości m.in. przez państwowy las w Złotopolicach. Po trasie można zwiedzić kościół parafialny p.w. Opatrzności Bożej w Kamienicy oraz dwór z pocz. XX w. w Zdunowie.


Trasa rowerowa zaproponowana przez p. Cezarego
Olszyny Stare – Postróże, 10 km
Trasa biegnie z Olszyn Starych do Kryska (obok stawów), dalej aleją Jesionów do Postróża.

Powrót na początek strony