Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zieleni przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku”

Data zamieszczenia: 30.06.2023 r.

Termin składania ofert: 05.07.2023 r. godz.10.00.

Powrót na początek strony