Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu:142009_2.0035 Strachówko położonych w jednostce ewidencyjna 142009_2 Płońsk-Gmina

Tytuł: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu:142009_2.0035 Strachówko położonych w jednostce ewidencyjna 142009_2 Płońsk-Gmina

Data zamieszczenia: 28.07.2021 r.

Termin składania ofert: 01.08.2021 r. godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39,
09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty oraz:

  1. Formularz oferty - załącznik nr 1 (doc, pdf)
  2. Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków - załącznik Nr 2 (pdf)
  3. Wzór umowy - załącznik nr 3 (pdf)
  4. Zawiadomienie o zamknięciu postępowania (pdf)
Powrót na początek strony