fot. P. Koper

Aktualności

PLUA.png

Porozmawiajmy – powiatowe bezpłatne kursy języka polskiego! Давай поговоримо! – Porozmawiajmy - повітові безкоштовні курси польської мови!

Startujemy w październiku! Zapisz się już dziś! Мова галузі - онлайн заняття. Działanie w ramach projektu pn.: „#Slava Ukraini – działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim” w ramach Konkursu "Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”.

""

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oglasza konsultacje

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe z całego województwa do konsultacji "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok".

Radni podczas sesji Rady Powiatu Płońskiego

LVII sesja Rady Powiatu Płońskiego

28 września (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro pok. nr 325) odbędzie się LVII sesja Rady Powiatu Płońskiego.

Od lewej: wiceminister Maciej Wąsik, prezes WFOŚiGW Marek Ryszka, Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska, Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński

Inwestujemy w ekologię

Powiat Płoński otrzyma 75000 złotych z WFOŚiGW w Warszawie na edukację ekologiczną.

Środki Budżetu Państwa

Powrót na początek strony