Europejskie Centrum Konsumenckie

W styczniu 2005 r. na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało powołane do życia Europejskie Centrum Konsumenckie. Należy ono do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich, które działają we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii.

Zadaniem ECK jest szerzenie wiedzy o wspólnym rynku europejskim oraz pomoc w kwestiach prawnych i organizacyjnych dotyczących sporów ponadgranicznych między konsumentami a przedsiębiorcami. Europejskie Centrum Konsumenckie zapoznaje konsumentów z ich prawami i obowiązkami w Unii Europejskiej a także udziela porad dotyczących zakupu towarów i usług w Europie

Europejskie Centrum Konsumenckie pomaga rozwiązywać problemy dotyczące:
1) zakupu towarów i usług,
2) transakcji online,
3) kwestii związanych ze zniszczeniem bądź zagubieniem bagażu,
4) podróży samolotem,
5) wynajmu auta,
6) usług turystycznych bądź timesharingu ( nabycie przez konsumenta prawa do korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz zobowiązaniu się do zapłaty przedsiębiorcy ryczałtowego wynagrodzenia).

Kontakt :
Europejskie Centrum Konsumenckie
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel. (22) 556 01 18
Fax. (22) 556 03 59

www.konsument.gov.pl

Powrót na początek strony